W dniu 20 stycznia 2023r. Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej płk Michał Ceremuga przyjął z wizytą gen. bryg. Marcina Górkę Dyrektora Departamentu Innowacji MON

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu wraz z Szefami Pionów Badań i Rozwoju przedstawili Panu Generałowi statutowy zakres działalności, a także specyfikę badań, które Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej prowadzi w celu zastosowania nowych rozwiązań technicznych sprzętu pancernego i samochodowego. Ponadto w trakcie wydarzenia omówiono plany rozwoju Instytutu oraz zapoznano z jego infrastrukturą, potencjałem badawczym i projektami realizowanymi w WITPiS, omówiono również procedury i normy mające na celu wdrażanie nowych technologii oraz podniesienie bezpieczeństwa i ochrony balistycznej pojazdów i sprzętu wojskowego w ramach potrzeb logistycznych w resorcie obrony narodowej.