Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej,  w którym prowadzone są badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe, projekty badawczo-naukowe mające na celu polepszenie jakości i funkcjonalności pojazdów i sprzęt wojskowego oraz uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.

Zakres działań:

  • badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów specjalnych, opracowywanie oraz wdrażanie metodyk badawczych;
  • badania naukowe dotyczące budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, transportu oraz inżynierii materiałowej;
  • certyfikacja wyrobów;
  • normalizacja i standaryzacja;
  • opiniowanie w procesie pozyskiwania koncesji MSWiA;
  • prace techniczno-usługowe dotyczące pojazdów mechanicznych.