Metody wyznaczania MLC określone są w normie obronnej NO-02-A125:2018 „Transport i ruch wojsk. Wojskowa klasa obciążeń mostów, promów i pojazdów. Metody wyznaczania.”, która opracowana została na podstawie STANAG 2021:2017 (edycja 8) „Military load classification of Bridges, ferries, rafts and vehicles – AEP – 3.12.15 (edycja A)”.
Koszt wyznaczenia klasy MLC dla jednego pojazdu wynosi netto 1250 zł.

Kontakt:

dr inż. Zygmunt KRUK

tel.: 261 811 180
e – mail: kancelaria@witpis.eu