Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej prowadząc swoją działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Nagroda: DEFENDER

 • 2023 – Nagroda za Autonomiczną Zintegrowaną Platformę Rozpoznawczą AIRCON”
 • 2017 – Nagroda za „Średni samochód ratowniczo gaśniczy ERGOTRUCK na podwoziu Iveco Eurocargo ML 150E28 4×4″
 • 2015 – Nagroda za „Samobieżną haubicę 155 mm KRYL”
 • 2014 – Nagroda za „Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych”
 • 2010 – Nagroda za „Kołowy wóz zabezpieczenia technicznego KWZT-1″

Nagroda: LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • 2023 – Nagroda za Załogowo-Bezzałogowy Pojazd TAERO”
 • 2022 – Wyróżnienie za „Modułowy fotel dedykowany do zastosowania w pojazdach specjalnych w tym wojskowych”
 • 2021 – Nagroda za „Pokrowiec wielokrotnego użytku”
 • 2018 – Nagroda za „Uniwersalny modułowy warsztat pojazdów”
 • 2014 – Nagroda za „Wielokryterialną ocenę wpływu konstrukcji pojazdu/wozu bojowego narażonej wybuchem miny, ładunku formowanego wybuchowo na wskaźniki urazowości”
 • 2014 – Nagroda za „Badanie odporności pojazdów i sprzętu wojskowego oraz innych pojazdów specjalnych i sprzętu służb mundurowych na warunki klimatyczne w zakresie niskich i wysokich temperatur oraz wysokiej wilgotności”

Nagroda: PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • 2023 – Nagroda za „Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty BORSUK”