Nagroda: DEFENDER

  • 2017 – Nagroda za „Średni samochód ratowniczo gaśniczy ERGOTRUCK na podwoziu Iveco Eurocargo ML 150E28 4×4″
  • 2015 – Nagroda za „Samobieżną haubicę 155 mm KRYL”
  • 2014 – Nagroda za „Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych”
  • 2010 – Nagroda za „Kołowy wóz zabezpieczenia technicznego KWZT-1″

Nagroda: LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

  • 2022 – Wyróżnienie za „Modułowy fotel dedykowany do zastosowania w pojazdach specjalnych w tym wojskowych”
  • 2021 – Nagroda za „Pokrowiec wielokrotnego użytku”
  • 2018 – Nagroda za „Uniwersalny modułowy warsztat pojazdów”
  • 2014 – Nagroda za „Wielokryterialną ocenę wpływu konstrukcji pojazdu/wozu bojowego narażonej wybuchem miny, ładunku formowanego wybuchowo na wskaźniki urazowości”
  • 2014 – Nagroda za „Badanie odporności pojazdów i sprzętu wojskowego oraz innych pojazdów specjalnych i sprzętu służb mundurowych na warunki klimatyczne w zakresie niskich i wysokich temperatur oraz wysokiej wilgotności”