Laboratorium Badań Pojazdów prowadzi badania pojazdów kołowych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych, Policji, Straży Pożarnej a także dla rynku cywilnego.

ZAKRES BADAŃ W LBP:

  • badania statyczne obejmujące masę i jej rozkład na koła, osie i strony, położenie środka masy i stateczność pojazdu oraz jego wymiary liniowe i kątowe;
  • badania ergonomii miejsca pracy załogi pojazdów a w tym: gabaryty miejsca pracy i dostępność oraz poprawność rozmieszczenia urządzeń, hałas i drgania na stanowiskach pracy, skuteczność układów ogrzewania i klimatyzacji, oświetlenie miejsca pracy, oraz widoczność z miejsca kierowcy;
  • badania odporności pojazdów na oddziaływanie warunków środowiskowych a w tym: odporność na podwyższoną i obniżoną temperaturę, odporność na intensywne opady deszczu, odporność na podwyższoną wilgotność, odporność na działanie piasku i pyłu, odporność na oddziaływanie strumienia powietrza (wiatru);
  • badania parametrów dynamicznych pojazdów: prędkości maksymalnej i intensywności rozpędzania, badanie skuteczności układów hamulcowych, badanie dynamicznej stateczności ruchu, badania kierowalności pojazdów, badanie zużycia paliwa i zasięgu;
  • badanie mobilności w warunkach terenowych: zdolności pokonywania standaryzowanych przeszkód terenowych, badanie zdolności pokonywania terenu grząskiego (prędkość maksymalna w terenie) badanie zdolności brodzenia i pływania w warunkach basenu testowego oraz na akwenach naturalnych, badania układów centralnego pompowania kół oraz wkładek run-flat;
  • Badanie trwałości i niezawodności pojazdów;
  • Badanie transportowalności pojazdów transportem drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym.

Kierownik Laboratorium:

inż. Marcin Walkiewicz
tel.: 261 811 052
e-mail: marcin.walkiewicz@witpis.eu