Zasadniczym celem współpracy Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej z Partnerami jest realizacja wzajemnych prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, a także pozyskiwanie projektów w obszarach dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju technologicznego i wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej innowacyjnego sprzętu wojskowego. WITPiS aktywnie kooperuje z Partnerami przemysłowymi, naukowymi oraz Stowarzyszeniami i Klastrami technologicznymi.