Publikacje:

 1. G. Pawlak, P. Płochocki, The examination of injection strategies of jet propellant-8 for compression ignition engine with a low compression ratio.
 2. G. Pawlak, P. Płochocki, P. Simiński, The experimental verification of the multi-fuel IC..
 3. R. Sosnowicz and K. Kosiuczenko, Numerical Analysis of the Ability of a Floating Vehicle to Overcome a Water Obstacle
 4. Z. Kruk, MARKOWSKI MODEL PROCESU EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW Z OCZEKIWANIEM

2020

Publikacje:

 1. M. Dorczuk, Badania niezawodności urządzeń i pokładowych systemów uzbrojenia w trakcie występowania zakłóceń w instalacji elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny 2020 | R. 96, nr 8 | 60—66.
 2. M. Dorczuk, Modern weapon systems equipped with stabilization systems: division, development objectives, and research problems, Scientific Journal of the Military University of Land Forces.
 3. L. Starczewski, M. Gmitrzuk, phenomena of adiabatic shear bands forming of structural steels under impact load conditions, Journal of Konbin 50(2):315-337.
 4. D. Woźniak, Z. Ciekot, Routine maintenance as a main determinant of technical eficiency of a military vehicle resulting from the driver’s duties, Scientific Journal of the Military University of Land Forces Vol. 52, No. 1(195) 2020.
 5. L. Starczewski, M. Gołuński, R. Nyc, J. Stępień, B. Garbarz, T. Tomczak, M. Gmitrzuk, J. Marcisz, Skuteczność ochronna blach pancernych ze stali nanobainitycznej, Journal of Metallic Materials Vol. 72, no. 1, 2020.

Rozdziały:

 1. R. Sosnowicz, K. Kosiuczenko, Prace analityczne w zakresie pozyskania pływającego transportera spełniającego wymogi współczesnej logistyki, [w:] Szkoła Logistyki 2020
 2. J. Kończak, Mobilność pojazdów transportowych w odniesieniu do zagrożeń asymetrycznych w rejonie przesmyku suwalskiego, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim : rola i zadania sektora pozamilitarnego (2020)
 3. Z. Ciekot, Odpowiedzialność państwa – gospodarza za zabezpieczenie sił sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim : rola i zadania sektora pozamilitarnego (2020)
 4. Z. Kruk, Klasy mobilności samochodów wojskowych – próba wskazania racjonalnego ich użycia w rejonie przesmyku suwalskiego, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim : rola i zadania sektora pozamilitarnego (2020)
 5. L. Starczewski, Oddziaływanie energii udaru na elementy konstrukcji siedziska i pasażera pojazdu, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim : rola i zadania sektora pozamilitarnego (2020)

Monografie:

 1. P. Simiński, Badania wpływu konstrukcji kluczowych układów na komfort jazdy wojskowych pojazdów kołowych, wyd. WITU, 2020

2019

 1. Jarosław Kończak, Maneuverability of Tracked Vehicle at the Border of Traction Between Tracks and Ground, International Scientific Conference Transport of the 21st Century, red. Mirosław Siergiejczyk,Karolina Krzykowska, zeszyt 1032 Advances in Intelligent Systems and Computing, „Research Methods and Solutions to Current Transport Problems”, wyd. SpringerNature 2019
 2. Jarosław Kończak, Marcin Mieteń, Przemysław Simiński, Mariusz Radzimierski, Witold Luty, Depriving the vehicles for military or police purposes of the utility features in the field of armoured and automotive technology, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019
 3. 3. Marcin Mieteń, Jerzy Grzesiak, Marcin Walkiewicz, Dynamic tests of vehicles equipped with run-flat wheels, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019
 4. Marcin Mieteń, Jerzy Grzesiak, Piotr Stryjek, Tomasz Nikisz, Problems of the assessment of transportability of special vehicles in the aspect of the strength of transport nodes, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019
 5. Mateusz Makarewicz, Patryk Płochocki, Przemysław Simiński, Wybrane aspekty wykorzystania ogniw paliwowych w układach napędowych pojazdów wojskowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019
 6. Patryk Płochocki, Mateusz Makarewicz, Przemysław Simiński, Problemy związane z badaniami odporności i wytrzymałości sprzętu wojskowego w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, tom 124, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019
 7. Maciej Dorczuk, The Problem and Analysis of Vibrations Appearing in an N10 Group Military Vehicle Fitted with a Manually-Operated Armament Module, www.promechjournal.pl
 8. Maciej Dorczuk, Possibilities of Applying New Navigation Techniques in Military Equipment Testing www.promechjournal.pl

2018

 1. Kupicz W., Kończak J., Mieteń M., Grubek M., Wiśniewski G., Badania ergonomii i bezpieczeństwa pojazdu pożarniczego, Innowacyjne technologie w straży pożarnej, Wydawnictwo CNBOP-PIB, ISBN 978-83-948534-1-9, Józefów 2018.
 2. Luty W., Mieteń M., Śimiński P. – Wpływ spalania paliwa alternatywnego o odmiennych właściwościach fizykochemicznych na dynamikę pojazdów specjalnych – PRZEMYSŁ CHEMICZNY, Zeszyt 2018-5, Warszawa 2018r
 3. Mieteń M., Kończak J., Grzesiak J. – Wykorzystanie technologii 3D do badań możliwości przewozu pojazdów specjalnych transportem lotniczym, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 121, 2018.
 4. Luty W., Mieteń M. – The analysis of conditions for testing mileage of military vehicles, Scientific Journal of the Military University of Land Forces, vol. 50, no. 3(189), pp. 181-191, Wrocław 2018r.
 5. Kończak J., Walkiewicz M. – Applying performance data of military vehicles as a source of verification of technical specifications and criteria for implemented military equipment, Scientific Journal of the Military University of Land Forces, vol. 50, no. 3(189), pp. 166-180, Wrocław 2018.

2017

 1. Kończak J., Mieteń M., Zwierzyński M., Problematyka badania ergonomii specjalnych pojazdów pożarniczych i wojskowych, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 61, t. 1/2017, Warszawa 2017.
 2. Grzesiak J., Kończak J., Mieteń M., Analysis of technical requirements related to new military vehicles in the scope of transportability, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 49 (3), p. 90-105, Wrocław 2017
 3. Luty W., Kupicz W., Zwierzyński M., Examination and assessment of special purpose vehicle crews’ comfort while operating in off-road conditions. Zeszyty Nauko-we Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 49 (3),p. 132-147, Wrocław 2017
 4. Luty W., Mieteń M., Geometrical analysis of profile of certain heavy terrain sections exerting dynamic loads on the chassis components of off-road vehicles, Journal of KONBiN 41(2017), Warszawa 2017.
 5. Kończak J., Reliability analysis of high-speed tracked vehicles in the polish army, Journal of KONBiN 42(2017), Warszawa 2017.
 6. Kruk Z., Systemy obsługiwania i naprawy oraz procesy diagnozowania sprzetu czołgowo-samochodowego, SZEFOSTWO SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ, Warszawa 2017.
 7. Kończak J., Mieteń M., Wykorzystanie skanera 3d w technice samochodowej, Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportu – Nowe trendy, Bel Studio, ISBN 978-83-7798-620-2, Sulejówek 2017.
 8. Grzesiak J., Kończak J., Mieteń M., Możliwości zastosowania nowoczesnych metod załadunku w transporcie kolejowym pojazdów specjalnych, Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportu – Nowe trendy, Bel Studio, ISBN 978-83-7798-620-2, Sulejówek 2017.
 9. Z. Kruk, W Luty, Problematyka oceny wymagań stawianych pojazdom pozyskiwanym do sił zbrojnych, Konferencja WITPiS, Serock 2017.

2016

 1. Jarosław Kończak, Tendencje rozwojowe samochodów w wysokiej mobilności małej i średniej ładowności eksploatowanych w Wojsku Polskim, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 112, 2016.
 2. Witold Luty, Marcin Mieteń, Analiza obciążeń dynamicznych układu jezdnego pojazdu kołowego podczas jazdy w warunkach terenowych, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 112, 2016.
 3. Witold Luty, Marcin Zwierzyński, Stanisław Taryma, Analiza oporu toczenia kół jezdnych samochodu podczas jazdy po różnych nawierzchniach drogowych, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 112, 2016.
 4. Jarosław Kończak, Marcin Mieteń, Metoda wyznaczania wskaźników niezawodnościowych dla samochodów eksploatowanych nieregularnie, [w:] red. nauk. Zbigniew Ciekot, Marek Szudrowicz, Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportowych, Sulejówek 2016.
 5. Witold Luty, Marcin Mieteń, Analiza obciążeń dynamicznych elementów układu jezdnego pojazdu osobowo-terenowego podczas jazdy w warunkach terenowych, [w:] red. nauk. Zbigniew Ciekot, Marek Szudrowicz, Rozwój eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportowych, Sulejówek 2016.
 6. Zbigniew Ciekot, Skuteczność ochrony sprzętu technicznego przed działaniem korozji, [w:] red. nauk. Zbigniew Ciekot, Marek Szudrowicz, Rozwój eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportowych, Sulejówek 2016.
 7. Z. Kruk Z, J. Grzesiak, Wybrane przykłady analizy wpływu geometrii zawieszenia i układu kierowniczego na bezpieczeństwo czynne samochodu. Konferencja systemy bezpieczeństwa w pojazdach, Kielce 2016r.

2015

 1. Zbigniew Ciekot, Tomasz Jałowiec, Autonomiczne i bezzałogowe pojazdy ciężarowe jako przyszłość parku samochodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP, 2015.
 2. Zbigniew Ciekot, Dariusz Woźniak, Procesy korozyjne i starzeniowe zachodzące w czasie eksploatacji i przechowywania pojazdów, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 247-268, 2015.
 3. Lech Starczewski, Michał Gmitrzuk, Wpływ oddziaływania fali uderzeniowej na pojazd oraz sposoby ochrony załogi pojazdów opancerzonych, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 198-2019, 2015.
 4. Jarosław Kończak, Tendencje rozwojowe samochodów wysokiej mobilności małej i średniej ładowności eksploatowanych w Wojsku Polskim, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 55-79, 2015.
 5. Zygmunt Kruk, Jakość eksploatacyjna pojazdu, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 159-167, 2015.
 6. Krzysztof Szcześniak, Robert Nyc, Określenie obciążeń dynamicznych dla systemu pojazd-człowiek z uwzględnieniem miejsca umieszczenia ładunku wybuchowego pod pojazdem wg wymagań aep-55 vol.2, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 228-246, 2015.
 7. Witold Luty, Marcin Zwierzyński, Techniczne aspekty przystosowania pojazdów wojskowych do transportu lotniczego, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 80-97, 2015.
 8. Dariusz Woźniak, Jacek Kubicki, Zbigniew Ciekot, Obsługiwanie techniczne i naprawy sprzętu wojskowego z uwzględnieniem jego tendencji rozwojowych w odniesieniu do wybranych aspektów technicznych, [w:] red. W. Luty, Z. Ciekot, Tendencje rozwojowe środków transportowych w Siłach Zbrojnych RP , s. 113-139, 2015.
 9. Przemysław Simiński, Marek Wardencki, Jarosław Kończak, Ciągniki pancerne Wojska Polskiego – ocena przydatności dla nowego ciężkiego sprzętu gąsienicowego, [w:] red. Sławomir Budek, Jarosław Kończak, Radosław Dłutkowski, Jacek Plak, Jacek Pietrzak, Pojazdy zabezpieczenia technicznego Służby Czołgowo-Samochodowej. Historia, współczesność i wyzwania XXI wieku, s. 153-188, 2015.
 10. Przemysław Simiński, Badania trwałościowe pojazdów specjalnych w aspekcie ich bezpieczeństwa, Logistyka, Zeszyt 4, 2015.
 11. Lech Starczewski, Jarosław Marcisz, Wojciech Burian, Jerzy Stępień, Małgorzata Wnuk, Stalowo-kompozytowe panele do ochrony przed przebiciem pociskami kumulacyjnymi z zastosowaniem blach z nanokrystalicznej stali bainityczno-austenitycznej, Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, t. 6, Zeszyt 1(19), s. 71-90, 2015.
 12. Przemysław Simiński, Włodzimierz Kupicz, Operational tests of braking systems for high mibility vehicles, Journal of Kones, zeszyt 22, s. 167-172, 2015.
 13. Przemysław Simiński, Wiesław Barnat, Grzegorz Szczęśniak, Nowy lekki pojazd wysokiej mobilności, Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska, Zeszyt 1, 2015.
 14. Zbigniew Ciekot, System ochrony czasowej sprzętu wojskowego w świetle wymagań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 9-24.
 15. Eliza Jaśkowska, Fizykochemiczne aspekty przechowywania sprzętu wojskowego: powierzchnia-adsorpcja-korozja-inhibicja, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 25-34
 16. Zbigniew Smoczyński, Zbigniew Ciekot, Safety of crews and SZ RP vehicles exposed to the impact in asymmetric environment, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 64-74, 2015.
 17. Robert Sosnowicz, Firefighting systems in military vehicles, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 289-298, 2015.
 18. Lech Starczewski, Jarosław Marcisz, Wojciech Burian, Jerzy Stępień, Bogdan Garbarz, Jacek Janiszewski, Badania właściwości dynamicznych wysokowytrzymałej stali nanostrukturalnej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, zeszyt 2, s. 96-105.
 19. Wacław Borkowski, Piotr Rybak, Zdzisław Hryciów, Lech Starczewski, Michał Gmitrzuk, Krzysztof Szcześniak, Research on the effectiveness of the innowative protective strukturę for vehicle, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 29-36.
 20. Lech Starczewski, Robert Nyc, Uproszczony model predykcji stanu zdatności polimerowych elementów kompozytowych, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 117-130.
 21. Zygmunt Kruk, Strumień uszkodzeń pojazdów eksploatowanych w systemie transportowym z wyczekiwaniem, [w:] L. Starczewski, Z. Ciekot, Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją, s. 131-140.
 22. Maciej Dorczuk, Parameters characteristic for the stabilisation systems for weapon modules, Journal of Kones, t. 22, zeszyt 1, s. 83-90.
 23. 23. Karwowska E., Simiński P., Analiza wpływu czasu postrzegania na długość drogi hamowania przez pryzmat czynników psychofizycznych. Archiwum Motoryzacji. Vol. 70 no. 4, 2015, s. 147-162.
 24. Włodzimierz Kupicz, Przemysław Simiński, Grzegorz Wiśniewski, Ocena przydatności badań układów hamulcowych na stacji diagnostycznej, Technika Transportu Szynowego nr 12/2015.
 25. Zbigniew Smoczyński, Stanisław Mroziński, Wpływ zbrojenia na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych, [w:] Zagadnienia Mechaniki Stosowanej, tom 5.
 26. Zygmunt Kruk, Próba kwantyfikacji gotowości operacyjnej samochodów eksploatowanych z wyczekiwaniem na użytkowanie, Zeszyty Naukowe WSOWL, zeszyt: 177, str. 43-54.

2014

 1. Przemysław Simiński, Model bezpieczeństwa pojazdu wojskowego, Logistyka, t. 3, 2014.
 2. Marek Szudrowicz, Waldemar Świderski, Paweł Hłosta, Badania nieniszczące metodami termografii w podczerwieni kompozytowych osłon balistycznych pojazdów wojskowych, Logistyka, Zeszyt 3/2014.
 3. Lech Starczewski, Wojciech Burian, Jarosław Marcisz, Bogdan Garbarz, Nanostructured bainite-austenite steel for armours construction, Archives of metallurgy and materials, tom: 59, zeszyt:3, 2014.
 4. Przemysław Simiński, Bezpieczeństwo pojazdów specjalnych – układy hamulcowe, Studies&Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, t. 70, 2014.
 5. Lech Starczewski, Małgorzata Wnuk, Jarosław Marcisz, Wojciech Burian, Jerzy Stępień, Jacek Janiszewski, Static, dynamic and ballistic properties of bainite-austenite steel for armours, [w:] Proceedings of 28th International Symposium on Ballistics, 2014.
 6. Lech Starczewski, Robert Nyc, Piotr Koślik, Zenon Wilk, Symulacje numeryczne i wstępne badania eksperymentalne modeli układów ochronnych narażonych na wybuch ładunków o masie 2-6 kg TNT w warunkach określonych dokumentem NATO AEP-55, Logistyka, t.: 5, 2014.
 7. Wiesław Barnat, Wiesław Krasoń, Michał Stankiewicz, Przemysław Simiński, Grzegorz Szczęśniak, Wybrane aspekty numerycznego modelowania ruchu pojazdów specjalnych i ich oddziaływania na elementy infrastruktury, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Zeszyt: 2(24), 2014.
 8. Zbigniew Ciekot, Jacek Penkalla, Ewolucja bezpieczeństwa załóg – studium przypdaku, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Wydawnictwo Bel Studio, Warszawa 2014.
 9. Michał Gmitrzuk, Zbigniew Smoczyński, Właściwości mechaniczne, w tym balistyczne, kompozytów polimerowych wytwarzanych metodą VARTM, Przemysł Chemiczny, nr 2/2014, s. 246-250.
 10. Michał Gmitrzuk, Zbigniew Smoczyński, Wpływ wysokoenergetycznego udaru na postać niszczenia balistycznych kompozytów szklanych i węglowych, Przemysł Chemiczny, nr 2/2014, s. 251-255.
 11. Marcin Grubek, Badania stateczności i kierowalności pojazdów przy pomocy robota sterującego sr60 firmy abdynamics, Zeszyty WSOWL, 2014.
 12. 12. Jerzy Grzesiak, Piotr Stryjek, Paweł Włodarczyk, Wpływ zmiany rozkładu ciśnienia pomiędzy kołami przedniej i tylnej osi na kierowalność pojazdu, na przykładzie samochodu osobowo-towarowego, ZN Instytutu Pojazdów, 4(100)/2014.
 13. Zygmunt Kruk, Włodzimierz Kupicz, Kwantyfikacja strumienia potrzeb naprawczych samochodów eksploatowanych w systemie transportu wojskowego, [w:] red. , Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, WITPiS, 2014.
 14. Witold Luty, Prawo techniczne aspekty eksploatacji ogumienia specjalnego, [w:] Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, WITPiS, 2014.
 15. Przemysław Simiński, The analysis of main requirements for means transportations in technical recovery of specialized heavy vehicles, Logistyka 4/2014.
 16. Przemysław Simiński, Systemy wspomagające własności trakcyjne, bezpieczeństwo i ekologiczność samochodu ciężarowego, [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.
 17. Przemysław Simiński, Life stages of technical object attempt to synchronize the approach, [w:] red. A. Świderski, Jakość – problemy i rozwiązania cz. V, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2014.
 18. Przemysław Simiński, Problematyka określania mobilności wojskowych pojazdów specjalnych, Zeszyty Naukowe WSO
 19. Przemysław Simiński, Fazy życia obiektów technicznych – próba synchronizacji podejścia, Kwartalnik Bellona.
 20. Przemysław Simiński, Problematyka bezpieczeństwa pojazdów w aspekcie procesu wdrażania sprzętu wojskowego, Logistyka 5/2014.
 21. 21. Robert Sosnowicz, Maciej Dorczuk, Przemysław Wachowiak, Problemy związane z właściwym funkcjonowaniem pojazdów w siłach zbrojnych RP, Zeszyty Naukowe WSOWL.
 22. Robert Sosnowicz, Maciej Dorczuk, Przemysław Wachowiak, Analiza możliwości wykorzystania na współczesnym polu walki zdalnie sterowanych systemów wieżowych z uzbrojeniem kalibru 5,56 mm, 7,62 mm oraz 12,7 mm.
 23. Karol Włodarczyk, Analiza możliwości optymalizacji podwozi na podstawie aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych, [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.
 24. Marcin Zwierzyński, Analiza tendencji rozwojowych współczesnych pojazdów nieopancerzonych i opancerzonych (załogowych i bezzałogowych), [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.
 25. Zbigniew Ciekot, Tomasz Jałowiec, Jakościowe kryteria oceny zadań w podsystemie zabezpieczenia technicznego sił zbrojnych, [w:] red. P. Simiński, Z. Ciekot, Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, s. 87-99, 2014.
 26. Zbigniew Ciekot, Zabezpieczenie techniczne – teoria problemu, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, s. 9-29, 2014.
 27. Witold Luty, Rozwój konstrukcji ogumienia specjalnego pojazdów kołowych, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Słuzby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, s. 171-182, 2014.

2013

 1. Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Czynniki wpływające na wyposażenie stacjonarnych warsztatów remontowo-obsługowych w jednostce wojskowej, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2/2013.
 2. Zygmunt Kruk, Przykład kwantyfikacji gotowości operacyjnej środków transportowych użytkowanych akcyjnie, Kwartalnik Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów 2013.
 3. Zygmunt Kruk, Metody wyznaczania klasy obciążeń MLC dla pojazdów kołowych i gąsienicowych, [w:] red. nauk. Zbigniew Ciekot, Jarosław Kończak, Przemysław Simiński, Służba czołgowo-samochodowa w świetle przemian Sił Zbrojnych RP, Sulejówek 2013.
 4. Włodzimierz Kupicz, Badanie stabilności ruchu samochodu na podłożach odkształcalnych, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability
 5. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Electronic engine control systems in modern vehicles in aspect of using it in military combat and logistic vehicles, Journal of Kones, nr 4/2013
 6. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Tire performance after explosive decompression, Zeszyty Naukowe WSOWL, 3/2013.
 7. Przemysław Simiński, Wpływ niesprawności układu hamulcowego na zachowanie się pojazdu specjalnego w czasie hamowania awaryjnego w ruchu krzywoliniowym, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, t. 96/2013.
 8. Marek Szudrowicz, Kierunki rozwoju opancerzenia wozów bojowych – nowe rodzaje zagrożeń, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 2/2013
 9. Marek Szudrowicz, Badanie odporności balistycznej kompozytów przeznaczonych do ochrony załóg pojazdów specjalnych, Kompozyty – Teoria i Praktyka, 2/2013.
 10. Marek Szudrowicz, IR thermography methods on nondestructive testing of ballistic covers made of multi-layer carbon fiber, Journal of KONES, 2/2013.
 11. Piotr Stryjek, Możliwości ograniczania rozprzestrzeniania się pożarów pojazdów, przy zastosowaniu nowego typu nawierzchni drogowej, Zeszyty Naukowe SGSP, 4/2013.

2012

 1. Włodzimierz Kupicz, Robot sterujący SR60 jako narzędzie weryfikacji modeli symulacyjnych kierowalności pojazdów, Postępy Nauki i Techniki nr 14/2012
 2. Grzegorz Motrycz, Analysis of ied charge explosion on carrier road safety, Journal of KONES, nr 4/2012.
 3. Grzegorz Motrycz, Badania reakcji pojazdu czteroosiowego na wymuszenia losowe obrotem kierownicy, Czasopismo Techniczne, 2012.
 4. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Kołowy Wóz Ratownictwa Technicznego – sposoby ewakuacji pojazdów w warunkach bojowych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2012.
 5. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Research on operational characteristics of tyres with run flat insert, Journal of KONES, 3/2012.
 6. Przemysław Simiński, Feasibility study of military vehicles in short mode, Journal of KONES, 2/2012.
 7. Przemysław Simiński, Problematyka ruchu nowoczesnych transporterów wojskowych, Postępy Nauki i Techniki, 14/2012.
 8. Marek Szudrowicz, Non-standard methods of data processing in thermographic nondestructive testing of light ballistic protections, Journal of KONES, 1/2012.

2011

 1. Maciej Dorczuk, Możliwość podwyższenia walorów taktycznych zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia KOBUZ, Problemy Techniki Uzbrojenia, nr 2/2011.
 2. Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Conception of military vehicle classification, Journal of KONES, nr 1/2011.
 3. Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Koncepcja elektromechanicznego układu napędowego do pojazdu gąsienicowego MT-LB, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 161/2011.
 4. Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Możliwości zastosowania bezzałogowych pojazdów wojskowych w misjach poza granicami kraju, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 161/2011.
 5. Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Seat as an element improving physical protection of solider during explosion of mines under the armoured military vehicles, Journal of KONES, nr 1/2011.
 6. Krzysztof Dutka, Lech Starczewski, Modyfikacja fragmentacji kadłubów pocisków wywołana nadtapianiem laserowym, Problemy Mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, nr 3/2011.
 7. Jerzy Grzesiak, Włodzimierz Kupicz, Przemysław Simiński, Możliwość poprawy skuteczności układu hamulcowego w pojazdach specjalnych pozbawionych ABS, Logistyka, nr 6/2011.
 8. Jerzy Grzesiak, Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Hamowanie pojazdów osobowych po przebiciu opony policyjną kolczatką, w przypadku opon standardowych i opon typu Run on flat, The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, nr 3/2011
 9. Jerzy Grzesiak, Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, The effect of the driver and construction changes in vehicle suspension systems on the ability to perform sudden manoeuvres on the road on the basis of tests carried out on police cars, Journal of KONES, nr 1/2011
 10. Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Analiza konstrukcji i eksploatacji KTO Rosomak, Zeszyty Naukowe WSOWSL, nr 1/2011
 11. Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Analiza procesów eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011
 12. Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Autonomic logistics system of intelligent military motor vehicles, Journal of KONES, 2011.
 13. Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Metoda diagnozowania silników spalinowych w warunkach trakcyjnych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011
 14. Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Operational strategy of military motor vehicles, Journal of KONES, 2011.
 15. Włodzimierz Kupicz, Stanisław Niziński, Sterowanie utrzymaniem i bezpieczeństwem wojskowych pojazdów mechanicznych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2/2011.
 16. Marcin Michalczyk, Problematyka pomiarów wielkości fizycznych towarzyszących eksplozji oraz wybrane zagadnienia metrologiczne z eksploatacji antropomorficznego urządzenia pomiarowego, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011
 17. Marcin Michalczyk, Krzysztof Szcześniak, The model of vertical acceleration impact on backbone of member of the crow, Journal of KONES, nr 1/2011
 18. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Design of flatbed for carrying damaged AFV Rosomak by air transportation, Journal of KONES, nr 1/2011
 19. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Wpływ stanów awaryjnych na wysiłek kierowania kierowcy KTO Rosomak, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 1/2011.
 20. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Wpływ zmian konstrukcyjnych KTO na poprzeczną dynamiczną stabilność ruchu, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011.
 21. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Wykorzystanie MES w analizie struktury nośnej platformy do przewozu uszkodzonego sprzętu, Czasopismo Techniczne, 2012.
 22. Przemysław Simiński, Bezpieczeństwo pojazdów wojskowych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011.
 23. Przemysław Simiński, Możliwość ewakuacji uszkodzonego sprzętu wojskowego, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2011.
 24. Przemysław Simiński, Safety and analysis of modern transport articulated vehicles motoric properties, Journal of KONES, nr 2/2011.
 25. Przemysław Simiński, Testing of „MAMUT” the evacuation & technical recovery wheeled vehicle, Journal of KONES, nr 1/2011.
 26. Marek Szudrowicz, Analysis of bar and net screens structure protecting vehicles against anti-tank grenades fired from RPG-7, Journal of KONES, nr 1/2011.
 27. Marek Szudrowicz, Badania nieniszczące wielowarstwowych kompozytów z włókna węglowego metodą termografii impulsowej w podczerwieni, Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 10/2011.
 28. Marek Szudrowicz, Identyfikacja uszkodzeń i naprawa pancerzy kompozytowych w warunkach polowych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2011.
 29. Zbigniew Smoczyński, Krzysztof Szcześniak, Jerzy Szumniak, Starzenie polimerowych kompozytów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 1/2011.