Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w ramach prowadzanej działalności naukowej wydaje monografie oraz publikuje artykuły w międzynarodowych i krajowych wydawnictwach naukowych oraz czasopismach z obszaru techniki wojskowej.

2023

Monografie

ISBN 978-83-67033-79-4
e-ISBN 978-83-67033-99-2
Liczba stron: 202
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2023

Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki

Redakcja naukowa:
Michał Ceremuga, Mariusz Wesołowski, Robert Sosnowicz, Zbigniew Ciekot

Myślą przewodnią monografii jest zwrócenie uwagi Czytelnikowi na złożoną i wieloaspektową problematykę badań i eksploatacji pojazdów. Jest to także próba przybliżenia aspektów konstrukcji nowych pojazdów, w tym pojazdów autonomicznych, szeroko pojętej eksploatacji pojazdów, ochrony balistycznej pojazdów i załóg.

ISBN 978-83-7789-709-6
Liczba stron: 946
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2023

Pojazdy kołowe i gąsienicowe

Redaktor naukowy:
Bogdan ŻÓŁTOWSKI


Artykuły

 1. E. Janik-Karpińska, M. Ceremuga, M. Niemcewicz, E. Synowiec, T. Śliwiński, M. Stela, M. Bijak, DNA Damage Induced by T-2 Mycotoxin in Human Skin Fibroblast Cell Line-Hs68, Int. J. Mol. Sci. 2023, 24(19), 14458, MDPI, doi: 10.3390/ijms241914458.
 2. M. Szyposzyńska, A. Spławska, M. Ceremuga, P. Kot, M. Maziejuk, Stationary Explosive Trace Detection System Using Differential Ion Mobility Spectrometry (DMS), Sensors 2023, 23(20), 8586, MDPI, doi: 10.3390/s23208586.
 3. E. Janik-Karpińska, M. Ceremuga, M. Niemcewicz, E. Synowiec, T. Śliwiński, M. Bijak, Mitochondrial Damage Induced by T-2 Mycotoxin on Human Skin-Fibroblast Hs68 Cell Line, Molecules 2023, 28(5), 2408, MDPI, doi: 10.3390/molecules28052408.
 4. A. Kowalewska, K. Blacha, M. Wesołowski, S. Kłysz, Analysis of physico-chemical properties of geogrids used for the reinforcement of natural airfield pavements, Aviation and Security Issues, Vol. 4 No. 2 (2023), Polish Air Force University, doi: 10.55676/asi.v4i2.97.
 5. A. Kowalewska, M. Wesołowski, S. Kłysz, Geogrid as an effective reinforcement of natural airfield pavements, Journal of KONBiN 2023; 53 (2): s. 1-16, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, doi: 10.5604/01.3001.0053.7102.
 6. M. Wesołowski, K. Blacha, A. Poświata, Drogowe odcinki lotniskowe jako element infrastruktury krytycznej i obronnej państwa, Przegląd Komunikacyjny 2023; R. 78, nr 5, s. 31-40, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. B. Zółtowski, B. Zółtowski, P. Ogrodnik, G. Rutkowska, T. Wierzbicki, Vibration Signal Diagnostic Information of Reinforced Masonry Elements Destruction, Applied Sciences 2023, 13(8), 4913, MDPI, doi: 10.3390/app13084913.
 8. B. Zółtowski, M. Zółtowski, Lionel F. Castañeda, Modelling in the identification of threats to the functioning of technical systems, Systemy Logistyczne Wojsk, Zeszyt 58 (2023), s. 5-24, Instytut Logistyki, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, doi: 10.37055/slw/176019.
 9. G. Rutkowska, M. Zółtowski, K. Rusakov, K. Pawluk, J. Andrzejak, B. Zółtowski, The Influence of Fly Ash from Sewage Sludge on the Concrete Carbonation Course, Buildings 2023, 13(7), 1838, MDPI, doi: 10.3390/buildings13071838.
 10. G. Pawlak, T. Skrzek, Combustion of raw Camelina sativa oil in CI engine equipped with common rail system, Scientific Reports 2023, 13:19731, Nature Portfolio, doi: 10.1038/s41598-023-46613-y.
 11. J. Semjon, R. Jánoš, M. Sukop, P. Tuleja, P. Marcinko, M, Nowakowski, Verification of a Newly Developed Mobile Robot’s Actuator Parameters, Machines 2023, 11(3), 411, MDPI, doi: 10.3390/machines11030411.
 12. K. Kosiuczenko, Numerical Investigation of Hurricane-Induced Failure of a Military Tent, Engineering Transactions, 71(3), s. 367–381, 2023, Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences (IPPT PAN), Universit´e de Lorraine, Poznan University of Technology, doi: 10.24423/EngTrans.3131.20230704.
 13. P. Simiński, K. Kosiuczenko, M. Nowakowski, A. Kravcov, The issue of assessing the suitability of own simulation models for testing off-road vehicles, 16th European-African Regional Conference of the ISTVS, 2023, International Society for Terrain-Vehicle Systems, doi: 10.56884/ELGV3830.

Rozdziały

 1. M.Adamowicz, M. S. Wesołowski, P. Włodarski, M. Wesołowski, Analiza procesu eksploatacji linowych urządzeń awaryjnego hamowania samolotów w Siłach Zbrojnych RP, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 7-26, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 2. Z.Ciekot, Propozycja konstrukcji nowego uniwersalnego pokrowca wielokrotnego użytku, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 27-40, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 3. J.Dziedzic, S. Stępień, K. Blacha, P. Pietruszewski, M. Wesołowski, Rola UGV w półautonomicznych zespołach bojowych, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 41-56, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 4. M.Kąkol, Z. Lozia, R. Piłatowicz, Urządzenia sprzęgające – przegląd rozwiązań mierzących i rejestrujących statyczne pionowe obciążenie na złączu, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 57-82, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 5. M.Kąkol, Z. Lozia, R. Piłatowicz, Urządzenia sprzęgające – przegląd rozwiązań charakteryzujących się podatnością w kierunku pionowym, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 83-100, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 6. A.Kupszta, P. Simiński, Wpływ ciśnienia w ogumieniu na zużycie paliwa, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 101-112, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 7. M.Nowakowski, K. Jasiński, J. Kuryło, Ocena użyteczności i scenariuszy wykorzystania interfejsów operatora (HMI) do sterowania i kontroli bezzałogowych pojazdów lądowych, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 123-138, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 8. P.Simiński, Central lubrication system in vehicles, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 139-144, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 9. R.Sosnowicz, K. Kosiuczenko, Wybrane problemy dotyczące pływalności pojazdów Sił Zbrojnych, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 145-162, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 10. L.Starczewski, Materiały kompozytowe w pancerzach, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 163-182, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 11. B.Żółtowski, Elementy sztucznej inteligencji w technice wojskowej, Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki, s. 183-202, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2023.
 12. M. Ceremuga, J. Kończak, K. Kosiuczenko, M. Wesołowski, Rozwiązania telematyczne w wymiarze wymagań i ograniczeń Sił Zbrojnych RP – Projekt wstępny i doświadczenia związane z wdrażaniem, Zmiany w procesie kształcenia specjalistów służby Czołgowo-Samochodowej oraz wybrane zagadnienia dotyczące służby, s. 55-75, AWIR AKCES SUKCES-SPORT, 2023.