Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej bierze aktywny udział w realizacji projektów badawczo-naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, których zadaniem jest nie tylko tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań wdrażanych do Sił Zbrojnych RP, ale także modernizacja sprzętu wojskowego i uzbrojenia w celu zapewniania jego skuteczności na polu walki.