R&D (Research and Development) w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej to nie tylko badania, projekty badawczo-naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe mające na celu tworzenie koncepcji nowoczesnych i innowacyjnych produktów, ale także publikacja opracowań naukowych stanowiących doskonałe źródło wiedzy na temat techniki i sprzętu wojskowego, procesu wytwarzania i przeprowadzania testów niezbędnych do sprawdzania skuteczności oraz bezpieczeństwa wyrobów.