Laboratorium Badań Pojazdów Gąsienicowych prowadzi działal­ność badawczą w obszarze wojskowych pojazdów gąsienicowych oraz zabudowanych na nich specjalistycznych systemów takich jak:

 • systemy uzbrojenia,
 • systemy obserwacyjne,
 • nawigacja pokładowa,
 • systemy teleinformatyczne,
 • systemy przeciwpożarowe,
 • systemy samoosłony.

Wyżej wymieniona działalność związana jest z realizacją badań zakłado­wych i kwalifikacyjnych wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwo­jowych prototypów nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz z realizacją badań okresowych, cyklicznie wykonywanych, na etatowym sprzęcie woj­skowym Sił Zbrojnych RP.

ZAKRES BADAŃ W LBPG:

 • badania właściwości fizycznych pojazdów takich jak: pomiar masy, pomiar obciążenia kół nośnych, określanie położenia środka masy, pomiar średnich nacisków jednostkowych pojazdu gąsienicowego, pomiar gabarytów,
 • badania cech użytkowych wyrobów, do których zaliczamy: średnie zużycie paliwa, średnie zużycie oleju, pływalność pojazdów, czas roz­pędzania pojazdów, zdolność pokonywania przeszkód terenowych, nadciśnienie wewnątrz pojazdów,
 • badania dotyczące specjalistycznych systemów zabudowanych na pojazdach w zakresie skuteczności wykrywania opromieniowania la­serowego, prędkości naprowadzania uzbrojenia, dokładności stabi­lizacji uzbrojenia, parametrów żurawia hydraulicznego i urządzenia podnoszącego zamontowanego na pojazdach specjalistycznych,
 • badania odporności urządzeń na działanie odchyłek napięcia, pulsacji napięcia oraz impulsów napięcia,
 • badania odporności na palność materiałów niemetalowych przezna­czonych do stosowania w pojazdach,
 • badania stężenia wybranych składników procesu spalania,
 • badania kompletacji i dokumentacji technicznej wyrobów,
 • badania funkcjonalne wyrobów,
 • badania dokładności wskazywania pozycji przez nawigację pokłado­wą,
 • badania skuteczności systemów przeciwpożarowych oraz tłumienia wybuchów

Kierownik Laboratorium:

ppłk mgr inż. Przemysław WACHOWIAK
tel.: 261 811 129
e-mail: przemyslaw.wachowiak@witpis.eu