Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej informuje, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegające publikacji zamieszczane są na platformie.

Kontakt:
tel. 261 811 138