WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ i SAMOCHODOWEJ

Okuniewska 1
05-070 Sulejówek k. Warszawy

NIP: 113 00 03 109
REGON: 011561862
KRS: 0000163791

SEKRETARIAT

Tel.: (22) 783 19 28
Tel.:  261 811 012
Fax.: 261 811 073

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PION FINANSOWY

Tel.: 261 811 051
Tel.: 261 811 090
Tel.: 261 811 138

PION ROZWOJU
Tel.: 261 811 131

PION BADAŃ
Tel.: 261 811 042

PION ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
Tel.: 261 811 128

BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW
Tel.: 261 811 137

KANCELARIA
Tel.: 261 811 056

RADCA PRAWNY
Tel.: 261 811 017

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kom.: 665 138 750

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Tel. 261 811 145
Tel. (22) 783 39 59