Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek k. Warszawy

NIP: 1130003109
REGON: 011561862
KRS: 0000163791

SEKRETARIAT WITPIS
tel.: (22) 783 19 28
tel.:  261 811 012
fax.: 261 811 073

e-mail: sekretariat@witpis.eu

PION BADAŃ

Szef Pionu Badań
Tel. : 261 811 042

PION ROZWOJU

Szef Pionu Rozwoju
Tel. 261 811 131

PION FINANSOWY

Główny Księgowy
Tel.: 261 811 051

PION ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY

Szef Pionu Administracyjno-Organizacyjnego
Tel. 261 811 128

BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW

Kierownik Biura Obsługi Projektów
Tel. 261 811 137

BIURO EKSPERTÓW

Kierownik Biura Ekspertów
Tel. 261 811 027