Realizując wymogi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W (dalej „RODO”) informujemy, iż Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej przetwarza informacje zawierające dane osobowe:

  • ze źródeł publicznych oraz ogólnie dostępnych takich jak KRS, CIDG, w tym z Internetu, tworząc bazę danych pomiotów, z którymi uczestniczy w realizacji zadań,
  • na podstawie uzyskanej zgody od osoby, której dane dotyczą.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Edyta SOCHOŃ
kom.: 665 138 750
e-mail: iod@witpis.eu

Więcej informacji: