Praktyki studenckie to odrębna część kształcenia nie wliczana do liczby godzin programu studiów. Praktyki dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami.

W ramach współpracy z uczelniami i szkołami wyższymi WITPiS umożliwia odbycie praktyk studenckich.

Kontakt:

Tel.: 261 811 147
Tel.: 261 811 090