Dyrektor

Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
płk dr inż. Michał CEREMUGA

 

Zastępca Dyrektora

Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
płk dr hab. inż. Mariusz WESOŁOWSKI