RADA NAUKOWA
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

w kadencji 2022-2026

Skład Rady Naukowej WITPIS w kadencji 2022 – 2026 został ustalony w drodze wyborów, które odbyły się w listopadzie 2021 r., oraz z mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

Prezydium Rady Naukowej WITPiS:

 • płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL – Przewodniczący
 • dr hab. inż. Lech STARCZEWSKI, prof. WITPiS – Zastępca Przewodniczącego ds. naukowych
 • ppłk dr inż. Krzysztof KOSIUCZENKO – Zastępca Przewodniczącego ds. statutowych

 

Członkowie Rady Naukowej WITPiS – pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:

 • dr inż. Michał GMITRZUK
 • dr inż. Włodzimierz KUPICZ
 • ppłk mgr inż. Przemysław WACHOWIAK
 • mgr inż. Marcin MIETEŃ

oraz

 • Zastępca Dyrektora Instytutu – płk dr hab. inż. Mariusz WESOŁOWSKI.

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Obrony Narodowej

 • gen. broni dr inż. Sławomir WOJCIECHOWSKI
 • gen. broni dr. inż. Dariusz ŁUKOWSKI
 • gen. bryg. dr inż. Michał MARCINIAK
 • gen. bryg. Piotr WAGNER
 • płk Robert KOWALCZYK

Członek Rady Naukowej wskazany przez Ministra Edukacji i Nauki

 • dr hab. inż. Jarosław MARCISZ – Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sekretarz Rady Naukowej – Magdalena OSTROWSKA