Służba wojskowa skierowana jest do wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Zostań Żołnierzem RP:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/zostan-zolnierzem-rp