W zakresie swojej działalności  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej świadczy usługi, które  w dużym stopniu wpływają na poziom bezpieczeństwa na drogach publicznych i obiektach mostowych.

Do usług tych należą:

  • wyznaczanie klasy  MLC  dla pojazdu.
    MLC – Wojskowa Klasa Obciążeń (Military Load Classifcation) to standardowy system NATO, w którym cywilne obiekty mostowe, mosty wojskowe i promy mają wyznaczony numer wyrażający wartość obciążenia, jakie mogą przenieść podczas przejazdu pojazdów w jednej lub dwóch kolumnach. Dlatego też numer MLC wyznacza się również dla pojazdów.
  • przeglądy lub badania techniczne stwierdzające, czy badane pojazdy nie stwarzają zagrożenia dla kierowcy, pasażerów i osób trzecich. W Stacji Kontroli Pojazdów WITPIS wykonywane są obowiązkowe badania stanu technicznego, które musi przejść każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny, aby był dopuszczony do ruchu drogowego.