W dniach 10-12 stycznia 2024 r. Zastępca Dyrektora WITPiS – płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski oraz mjr dr inż. Jarosław Kończak reprezentowali Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej podczas obrad 52. Zimowej Szkoły Niezawodności w Szczyrku. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia niezawodności obiektów i systemów technicznych, które dotyczyły bardzo szerokiego obszaru zastosowań, w tym:

  • transportu lotniczego, drogowego, szynowego, wodnego morskiego i śródlądowego oraz rurociągowego, w tym środków transportu, infrastruktury punktowej i liniowej, systemów sterowania i zarządzania;
  • budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego;
  • przemysłu urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  • technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;
  • produkcji maszyn i urządzeń;
  • systemów i procesów logistycznych;
  • rolnictwa i przemysłu spożywczego;
  • medycyny, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego;
  • przemysłu chemicznego.

Podczas konferencji reprezentanci WITPiS przedstawili referat pt.: Analiza niezawodności pojazdów systemu WISŁA, który został przygotowany przez zespół w składzie: mjr dr inż. Jarosław Kończak, płk dr inż. Michał Ceremuga, płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski (Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej) i gen. bryg. dr inż. Michał Marciniak (Agencja Uzbrojenia).