Merytoryczna działalność WITPiS obejmuje następujące zagadnienia:

 • badania naukowe dotyczące budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, transportu oraz inżynierii materiałowej;
 • badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego;
 • opracowywanie oraz wdrażanie metodyk badawczych;
 • certyfikację wyrobów,
 • normalizację i standaryzację;
 • informację naukowo-techniczną;
 • opiniowanie w procesie pozyskiwania koncesji MSWiA;
 • prace techniczno-usługowe dotyczące pojazdów mechanicznych.

W szczególności działalność na potrzeby Sił Zbrojnych RP obejmuje:

 • Badania i rozwój wozów bojowych i pojazdów logistycznych, w tym:
  • studia oraz analizy tendencji rozwojowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
  • analizy możliwości techniczno-ekonomicznych rozwoju nowego sprzętu i modernizacji posiadanego;
  • badania oraz oceny wozów bojowych i pojazdów logistycznych w zakresie ich właściwości funkcjonalnych i niezawodnościowych.
 • Badania i rozwój sprzętu oraz systemów do zabezpieczenia eksploatacji wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz szkolenia załóg, w tym:
  • badania i rozwój systemów, metodyk oraz sprzętu do diagnozowania, obsługiwania oraz naprawiania wozów bojowych i pojazdów logistycznych w jednostkach wojskowych oraz w warunkach polowych;
  • badania i rozwój sprzętu ratunkowego oraz ewakuacyjnego;
  • badania, rozwój metodyk i sprzętu do przechowywania oraz zabezpieczenia przed korozją.
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz sprzętu zabezpieczającego eksploatację na ludzi (załogi wozów) oraz środowisko, w tym:
  • doskonalenie i wdrażanie metodyk badawczych w zakresie hałasu, drgań oraz innych zjawisk dotyczących ergonomii w pojazdach;
  • doskonalenie i wdrażanie – przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych – metodyk badawczych w zakresie oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne;
  • analizowanie konstrukcji oraz postulowanie modernizacji pojazdów w kierunku poprawy ergonomii oraz zmniejszenia skutków oddziaływania na środowisko;
  • badania i rozwój nowych technologii oraz materiałów polepszających ergonomię oraz w ograniczony sposób oddziałujących na środowisko.
  • Wyznaczanie klasy MLC dla pojazdów.
 • Inżynieria materiałowa w konstrukcji i technologii wozów bojowych i pojazdów logistycznych, w tym:
  • badania i rozwój konstrukcji i materiałów stalowych oraz kompozytowych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia załóg pojazdów wojskowych;
  • badania właściwości fizyko-chemicznych nowych materiałów dla wojska;
  • badania, ekspertyzy i oceny zespołów i elementów, które uległy uszkodzeniu w trakcie eksploatacji, w celu uzyskania informacji potrzebnych do zwiększenia niezawodności i trwałości wyrobów dla wojska.