Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszeń oraz Klastrów technologicznych:

  • Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) – Krajowy Klaster Kluczowy (KKK)
  • Polskie Centrum Akredytacji (PCA)
  • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK)
  • Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ)