Partnerzy Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w zakresie współpracy naukowej to:

  • Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny (UPH)
  • Lotnicza Akademia Wojskowa (LAW)
  • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)
  • Politechnika Warszawska (PW)
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL)
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU)
  • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (WITI)
  • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WIChiR)