W dniu 08 lutego 2023r. Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej płk Michał Ceremuga przyjął z wizytą Pana Ministra Marcina Ociepę.

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu przedstawił Panu Ministrowi zakres działalności, a w szczególności specyfikę badań, które obecnie prowadzi Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, a także zapoznał z infrastrukturą i planami rozwoju WITPiS oraz realizowanymi projektami.