W dniu 26 września 2023r. odbyła się III edycja Forum Innowacyjności, którego organizatorem byli: Departament Innowacji w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Główne założenia tegorocznego forum to:

  • inspirowanie i promowanie innowacji w polskich podmiotach naukowo-badawczych oraz przemysłowych, a także podkreślenie ich znaczenia w procesie budowania i wzmacniania zdolności Sił Zbrojnych RP;
  • pełnienie funkcji platformy spotkań dla armii, nauki i przemysłu;
  • prezentowanie koncepcji i rozwiązań w obszarze nowych i przełomowych technologii oraz promowanie nowoczesnych narzędzi międzynarodowych jako szansy dla rozwoju innowacyjności;
  • wzmocnienie współdziałania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski;
  • zainicjowanie debaty na temat roli implementacji domeny operacyjnej przestrzeni kosmicznej w Siłach Zbrojnych RP w rozwoju narodowych technologii kosmicznych.

Przedsięwzięcie miało charakter zamkniętej konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele Sił Zbrojnych, ośrodków naukowo-badawczych, placówek akademickich i naukowych oraz przedstawiciele środowisk zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością.

W swoim przemówieniu Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, iż:

„Zorganizowanie trzeciej już edycji Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych RP potwierdza, że ta inicjatywa integrująca wojsko, przemysł i naukę, zgodnie z założeniami polityki innowacyjności Ministerstwa Obrony Narodowej, spełnia swoją rolę, jest potrzebna i powinna być kontynuowana, szczególnie w dobie rosnących zagrożeń, gdzie wykorzystanie nowych technologii decyduje o przewadze nad potencjalnym przeciwnikiem”.1

Minister Marcin Ociepa – Sekretarz Stanu w MON, dokonał podsumowania działań za ostatnie 12 miesięcy w zakresie rozwijania prac badawczo-rozwojowych w resorcie obrony narodowej w obszarze innowacyjności dla polskich Sił Zbrojnych. Wspomniał o priorytetowych kierunkach badań naukowych w perspektywie do roku 2035, a także projektach finansowanych przez NCBR. Zapowiedział realizacje programu PERUN w perspektywie najbliższych 10 lat, w ramach którego będą budowane kompetencje krajowych podmiotów naukowych i przemysłowych w celu zwiększenia zdolności operacyjnych. Zwrócił uwagę na projekty badawcze realizowane w ramach Europejskiej Agencji Obrony oraz działania w zakresie rozwijania technologii kosmicznych. Podkreślił, że polskie satelity mają zostać wyniesione w przestrzeń kosmiczną w 2027 r.  Zaznaczył także, iż:

„Polska armia rośnie w siłę, ale warto dodać, że do dużej, rosnącej armii trzeba także dorosnąć w wymiarze naukowym, technologicznym i innowacyjnym podejściu”.2

Podczas III Forum Innowacyjności dyskutowano na temat:

  1. Priorytetowych kierunkach badań naukowych w resorcie obrony narodowej w perspektywie rozwoju Sił Zbrojnych RP.
  2. Implementacji domeny operacyjnej przestrzeni kosmicznej w Siłach Zbrojnych RP, determinanty rozwoju narodowych technologii kosmicznych.
  3. BRAIn1 – nowych narzędzi międzynarodowych w ekosystemie innowacji obronnych.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej Samochodowej wziął udział w przedmiotowym wydarzeniu. Na swoim stoisku zaprezentował innowacyjne rozwiązania, a także przedstawił swój udział w projektach finansowanych przez NCBR, które realizowane są w celu zwiększenia efektywności, skuteczności i zdolności Sił Zbrojnych RP.

Źródło: 1 i 2 https: www.wojsko-polskie.pl/wat/

Powiązane posty