Konferencja Naukowo-Techniczna p.t.: „Pojazdy autonomiczne – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności państwa”, która odbyła się w dniach 15-16 listopada 2023r. w Łochowie cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony instytucji wojskowych, jak i środowiska cywilnego. W przedmiotowym wydarzeniu uczestniczyło wiele firm, które od lat prowadzą badania, prace badawczo-naukowe oraz testy w zakresie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP.

Tegoroczną edycję konferencji rozpoczął Dyrektor Wojskowego Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) płk dr inż. Michał Ceremuga, który przywitał wszystkich zaproszonych gości i uczestników tego przedsięwzięcia, podziękował Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego panu Ministrowi Jackowi Siewierze za udzielenie patronatu honorowego oraz firmom: ZBIAM i Defence24 za objęcie konferencji patronatem medialnym.

Swoje podziękowania skierował również do firm partnerskich, które wsparły to wydarzenie, tj.: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Huta Stalowa Wola S.A., PIT-RADWAR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, ETC-PZL Aerospace Industries, MACRO-SYSTEM Sp. z o.o., JPBC Sp. z o.o., FORCEPOL Sp. z o.o., SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., MDP Engineering Sp. z o.o. sp. k., AVL Software&Functions GmbH Sp. z o.o., HAX Hydraulics, HYUNDAI Rotem, Hanhwa Aerospace Europe Sp. z o.o. i Rheinmetall Canada inc.

Dyrektor WITPiS płk Michał Ceremuga w swoim przemówieniu zaznaczył, iż:

Tematyka poruszana podczas naszej konferencji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju. Obejmuje ona obszary, które odgrywają istotną rolę zarówno dla sektora wojskowego, jak i dla cywilnych zastosowań pojazdów autonomicznych. Dzięki dynamicznie rozwijającym się technologiom autonomizacji pojazdów, stajemy przed fascynującymi wyzwaniami i możliwościami.

Dodał także, że:

Współczesne pole walki jest niezwykle dynamiczne i wymaga nie tylko wysokiego poziomu mobilności, ale także inteligentnych   i autonomicznych systemów, które pomagają naszej armii zwiększyć efektywność operacyjną. Pojazdy kołowe i gąsienicowe stanowią kluczowy element tej mobilności, a technologie autonomizacji pozwalają na ich lepsze wykorzystanie
w różnorodnych warunkach terenowych
.”

Merytoryczną cześć konferencji rozpoczął panel dyskusyjny nt. „Pojazdy autonomiczne w środowisku militarnym i cywilnym – potrzeby, ograniczenia, interoperacyjność, możliwości i perspektywy”, w którym udział wzięli przedstawiciele zarówno środowiska wojskowego :płk Tomasz Zaremba – Departament Innowacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, płk Mariusz Żokowski – Szefostwo Badań i Rozwoju, Agencja Uzbrojenia, jak i instytucji cywilnych : dr Andrzej Dybczyński – Prezes Centrum Łukasiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz mgr Sławomir Lewandowski – Departament Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury. Niezwykle interesującą i ożywioną dyskusję z uczestnikami debaty prowadził moderator – prof. zw. dr hab. Dariusz Kozerawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który poruszał tematy z obszaru bezpieczeństwa                     i współpracy cywilno-wojskowej nad pojazdami autonomicznymi i ich zastosowaniami  w wymiarze                                    krajowym i międzynarodowym.

Kolejnym zaplanowanym elementem konferencji był pokaz statyczny pojazdów autonomicznych, podczas którego firmy       i konsorcja naukowo-przemysłowe zaprezentowały swoje autorskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji pojazdów:

  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, STEKOP Sp. z o.o., Auto Podlasie Sp. z o.o.,                               AP Solutions Sp. z o.o. i JPBC Sp. z o.o. – Autonomiczną Zintegrowaną Platformę Rozpoznawczą „AIRCON”;
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Dobrowolski Sp. z o.o. – Bezzałogową, autonomiczną platformę pomiarową do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych w sposób ciągły „BIZON”;
  • MACRO-SYSTEM Sp. z o.o. – Uniwersalny Nośnik Lądowy – Wersja rozpoznawczo-bojowa „GOBLIN”;
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Born Elecric Sp. z o.o. – Platformę Autonomiczną Wsparcia Operacyjnego „PAWO”;
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Research Vehicle – „SELF-DRIVING VEHICLE”;
  • HAX Hydraulics i HAX Innovations – Continuous Skid Resistance device „CSR”.

Pierwszego dnia konferencji, podczas dwóch sesji plenarnych, prelegenci mieli okazję wygłosić referaty naukowe, w których przedstawili osiągniecia z obszaru pojazdów bezzałogowych i autonomicznych, w tym zastosowania innowacyjnych koncepcji w zakresie automatyzacji.

Drugi dzień konferencji obejmował także dwie sesje plenarne, w trakcie których firmy partnerskie prezentowały swoją działalność oraz osiągnięcia zarówno w dziedzinie nowoczesnych technologii sterowania, bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej, logistyki wojskowej, jak i bezpieczeństwa.

Na zakończenie konferencji Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej płk Michał Ceremuga zaznaczył,   iż podjęta dyskusja na temat automatyzacji w szeroko pojętym obszarze działań i jej zastosowania była pełna zaawansowanych, naukowych spostrzeżeń oraz eksperckich opinii, co przyczyniło się do lepszego zrozumienia współczesnych wyzwań i możliwości w dziedzinie pojazdów autonomicznych.

Dodał:

„(…) że przedstawione na konferencji pomysły i analizy stanowią solidną podstawę dla przyszłych badań oraz innowacyjnych rozwiązań w tej fascynującej dziedzinie nauki, a także  przyczynią się do otwarcia i realizacji projektów, które zaowocują          w przyszłości nowymi rozwiązaniami na rzecz rozwoju gospodarki, a przede wszystkim przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Na koniec Dyrektor WITPiS podziękował wszystkim uczestnikom za niezwykle interesujące dyskusje i czynny udział w konferencji, a szczególne podziękowania skierował do Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem płk. dr. hab. inż. Mariusza Wesołowskiego.