W dniach 20-21 marca 2024 r. we Wrocławiu odbył się VII Kongres Ekspertów Samochodowych oraz towarzysząca mu Konferencja Naukowo-TechnicznaInnowacyjne Technologie w Motoryzacji i Lotnictwie”. Jednym z partnerów wydarzenia był Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, który reprezentowali Zastępca Dyrektora WITPiS – płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski oraz mjr dr inż. Jarosław Kończak.

 

Główne cele konferencji to:

  • analiza możliwości polskiej branży motoryzacyjnej i lotnictwa cywilnego, które pomogą sprostać wyzwaniom stawianym przez kraje o najwyższych standardach technologicznych i systemowych;
  • zapoznanie uczestników Konferencji z najnowszymi i perspektywicznymi rozwiązaniami nauki i techniki w motoryzacji i w lotnictwie cywilnym;
  • przedstawienie uczestnikom zainteresowanych rozwojem branży najlepszych wariantów pomocy w przygotowaniu programów rozwojowych, planowaniu i organizacji działań, doborze wyposażenia zaplecza technicznego oraz planowanych zmian legislacyjnych;
  • przedstawienie uczestnikom planów i działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju branż z ochroną środowiska;
  • przedstawienie uczestnikom wpływu czynników ekonomicznych na relacje koszt – zysk rozwijających się branż.

 

Podczas konferencji przedstawiciel WITPiS wygłosił referat pt.: Wykorzystanie strumieni danych cyfrowych do sterowania procesem eksploatacji pojazdów wojskowych, który został przygotowany przez zespół w składzie: płk dr inż. Michał Ceremuga, mjr dr inż. Jarosław Kończak i płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski.