Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizowało w dniu 9 lutego 2023r. V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pn.: „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej był jej współorganizatorem.

Przedmiotowa konferencja jest cyklicznym wydarzeniem naukowym dla środowiska osób związanych z branżą budowlaną, w szczególności z jej bezpieczeństwem. W tym roku tematyka dotyczył w głównej mierze obiektów antropogenicznych.

 

 

 

 

Dziękujemy za podziękowania, które Instytut otrzymał za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne, które pozwoliło na wymianę myśli, informacji i doświadczeń na temat bezpieczeństwa.

 

Współorganizatorzy konferencji:
https://www.facebook.com/psribsPOLSKA