W dniu 4 lipca br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o wzajemnej współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym (UPH) w Siedlcach, a Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Porozumienie podpisali JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina i płk. dr. inż. Michał Ceremuga – Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

Zasadniczym celem współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz podjęcie działań w zakresie pozyskiwania projektów w obszarach dotyczących szeroko rozumianego  bezpieczeństwa.

Szczegółowy zakres współpracy obejmować będzie:
• inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
• komercjalizację oraz promowanie wyników, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
• pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć, w szczególności w formie grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ponadto, studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH będą mogli odbywać praktyki i zdobywać praktyczne umiejętności, pomocne w wejściu na rynek pracy.

W spotkaniu uczestniczyli także: dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni – dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni – dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Artur Niewiadomski – Dyrektor Instytutu Informatyki oraz płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski – Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.