W dniu 19 września 2023r. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) świętował  kolejną rocznicę swojego powstania. Tegoroczną uroczystość zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Minister Marcin Ociepa.

Uroczystość odbyła się w podniosłym tonie, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Kompanię honorową wraz ze sztandarem wystawiła 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Po przywitaniu gości Dyrektor Instytutu płk Michał Ceremuga wygłosił przemówienie, w którym oprócz przytoczenia historii Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej zaznaczył, że obecna jego działalność odgrywa istotną rolę we wsparciu Sił Zbrojnych RP, a poprzez pozyskiwanie innowacyjnych technologii i rozwiązań związanych z pojazdami wojskowymi, techniką pancerną oraz uzbrojeniem, Instytut przyczynia się także do rozwoju polskiej nauki i technologii, a tym samym do wzmacniania zdolności obronnych kraju.

Dodał też, że:

„WITPiS zakłada również duże zaangażowanie w tematy dotyczące projektów realizowanych we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową w zakresie nowych rozwiązań technologicznych obejmujących problematykę dotyczącą sprzętu wojskowego na współczesnym polu walki,  systemów sterująco – diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej, pojazdów bezzałogowych i autonomicznych. Dzięki temu Instytut przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą być wykorzystane w różnych dziedzinach gospodarki.”

W trakcie uroczystości przemawiał Pan Minister Marcin Ociepa, który podkreślił, iż zadania realizowane przez Instytut są istotne do podnoszenia bezpieczeństwa naszego kraju i rozwoju Sił Zbrojnych RP. Na zakończenie życzył Instytutowi dalszych sukcesów w realizacji zamierzonych planów.

Głos zabrał także Burmistrz Miasta Sulejówek Pan Arkadiusz Śliwa, który w swym przemówieniu podkreślił dobrą współpracę miedzy władzami lokalnymi, a naszym Instytutem oraz życzył pomyślności i rozwoju obecnej działalności.

Podczas tego wydarzenia żołnierzom oraz pracownikom Instytutu, za szczególne zaangażowanie w służbę i pracę dla dobra naszej Ojczyzny, wręczone zostały medale resortowe oraz wyróżnienia.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na Święto naszego Instytutu, a szczególne podziękowania za okazane wsparcie kierujemy do:

– 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki,
– Dowództwa Garnizonu Warszawa,
– JW. GROM,
– 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie,
– Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów.

oraz Dyrekcji:

– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
– Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi w Sulejówku
– Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku.


Media:
twitter.com/MarcinOciepa