Święto Wojska Polskiego to dzień, który w szczególny sposób uhonorowuje Polskie Siły Zbrojne i stanowi wyjątkową datę, nie tylko dla żołnierzy, ale również dla wszystkich Polaków.

W dniu 11 sierpnia 2023 r. w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Przedmiotowe wydarzenie rozpoczęło się od meldunku złożonego Dyrektorowi Instytutu przez Zastępcę Dyrektora płk. Mariusza Wesołowskiego. Następnie odśpiewano hymn RP i odczytano Decyzję Specjalną Dyrektora WITPiS.

Podczas uroczystości Dyrektor płk Michał Ceremuga wygłosił przemówienie, w którym przypominał o wydarzeniach z 1920 r. określanych „Cudem nad Wisłą” i znaczeniu ich dla Polski i ówczesnej Europy. Dodał, iż:

„W dziejach naszego narodu Żołnierz Polski wielokrotnie dowiódł swej sprawności i hartu ducha, czym niejednokrotnie zadziwiał świat. W obronie naszej Ojczyzny stawał mężnie wobec silniejszego przeciwnika. Bez wparcia i pomocy – nawet tej gwarantowanej układami – mógł ufać jedynie swojej determinacji i sile honoru. Żołnierz Polski nie zawiódł nigdy, co dowodzi o jego odwadze, ofiarności, a przede wszystkim miłości do Ojczyzny.”

Podkreślił również, że:

„… w dobie toczącej się wojny na Ukrainie, zadaniem Polskich Siły Zbrojnych jest zapewnienie bezpieczeństwa, obrony niepodległości i nienaruszalności granic. Wojsko Polskie jest gwarantem suwerenności naszego państwa i bezpieczeństwa wszystkich obywateli.”

Dyrektor Instytutu podziękował żołnierzom i pracownikom za pełną determinacji, zaangażowania i poświęcenia pracę w służbie Narodowi i Ojczyźnie. Życzył wytrwałości i skuteczności w realizacji wyznaczonych celów zawodowych i radości w życiu prywatnym.

Dla upamiętnienia i oddania hołdu bohaterom wydarzeń z 1920 roku złożona została wiązanka kwiatów w miejscu pamięci.