Cel projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie produktu końcowego – pojazdu pod nawą Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty.

Realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Huta Stalowa Wola S.A. – LIDER
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”
  • ROSOMAK S.A.
  • Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
  • Wojskowe Zakładu Inżynieryjne S.A
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
  • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Politechnika Warszawska
  • Akademia Sztuki Wojennej

Wartość projektu: 262 057 962,60 zł
Okres realizacji: 2014 – 2023

Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa o numerze DOB-BiO/001/05/2014 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 5/2014.