Cel projektu:

Celem głównym jest stworzenie prototypu samochodu pożarniczego pozwalającego na minimalizację czasu rozwinięć taktycznych przy optymalnym rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego dla ograniczenia wysiłku energetycznego strażaka – ratownika i zachowania wymagań ergonomii.

Realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Wojskowa Akademia Techniczna – LIDER
  • „SZCZĘŚNIAK” Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Wartość projektu: 4 102 253,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2021

Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa o numerze DAB–BiO9/17/01/2018 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 9/2018.