Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, wielofunkcyjnego fotela chroniącego członków załogi pojazdu specjalnego przed oddziaływaniem krótkotrwałych, pionowych obciążeń dynamicznych o znacznych wartościach.

Realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • INTAP Advanced Technology Sp. z o.o. Sp. K. – LIDER
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Wartość projektu: 4 954 137,51 zł
Okres realizacji: 2021- 2023

Projekt o numerze POIR.01.01.01-00-0502/20-00 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 POIR.