W dniu 14 lipca 2023r. z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej odszedł Pan Zbigniew Smoczyński, który podczas 45 letniej kariery pełnił funkcje min.: kierownika Pracowni Badań Właściwości Mechanicznych w Zakładzie Ekspertyz Materiałowych Uzbrojenia i Sprzętu, kierownika akredytowanego Laboratorium Inżynierii Materiałowej wchodzącego w strukturę wspomnianego zakładu; kierownika ds. jakości w Laboratorium Inżynierii Materiałowej, członka kilku kadencji Rady Naukowej WITPiS i wieloletniego przewodniczącego Zakładowej Komisji ds. Socjalnych. Od 2018 roku, po przejściu na emeryturę i dalsze zatrudnienie, został pełnomocnikiem ds. jakości Instytutu, nadzorując systemy zarządzania jakością poprzez opracowywanie, opiniowanie, planowanie i zarządzanie audytami wewnętrznymi.

Na spotkaniu z udziałem Szefów i Kierowników Pionów WITPiS, Zastępca Dyrektora Instytutu płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski podziękował panu Zbigniewowi za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.  Jednocześnie życzył zdrowia i pomyślności w realizacji wszelkich planów i zamierzeń w życiu prywatnym.

Powiązane posty