W dniu 27 maja 2023 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbył się „Naukowo-Sportowy Piknik Lotniczy”, nad którym patronat objął Pan Mariusz Błaszczak Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej.

Podczas tego niezwykłego wydarzenia Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR oraz Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej
i Samochodowej płk dr inż. Michał CEREMUGA, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

LAW i WITPiS postanowiły nawiązać współpracę w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, których celem jest promocja praktycznych aspektów i osiągnięć Uczelni oraz działalności statutowej Instytutu, organizacja praktyk studenckich oraz aktywizacja zawodowa studentów LAW, a także współpraca w zakresie działalności naukowo-badawczej. Główny zakres współpracy będzie obejmował:

  • realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych;
  • opracowywanie koncepcji, realizacji badań i projektów naukowych, badawczych
    i badawczo-rozwojowych;
  • zgłaszanie propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych
    i międzynarodowych.

W trakcie trwania naukowo-sportowego pikniku lotniczego WITPiS zorganizował również stoisko promocyjne na temat prowadzonej w instytucie działalności badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej.

Podczas pikniku można było wziąć udział w licznych atrakcjach związanych z lotnictwem, nauką i sportem. W specjalnie przygotowanych namiotach można było zobaczyć wystawy aparatury naukowej oraz uczestniczyć w otwartych wykładach tematycznych związanych
z lotnictwem, bezpieczeństwem oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Na szczególną uwagę zasłużyły niezwykłe pokazy lotnicze, które dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Podczas pikniku można było zobaczyć w powietrzu różnorodne ewolucje wykonane przez samoloty i śmigłowce oraz poznać niezwykłe umiejętności pilotów.