Aktualizacja ogłoszenia: termin składania ofert na badanie sprawozdania do dnia 19.10.2023r.