W trakcie XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) 2023 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej został nagrodzony:

1. Nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty BORSUK
będący efektem współpracy konsorcjum w składzie:

– Huta Stalowa Wola S.A. (lider)
– Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
– Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
– Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
– Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
– Wojskowa Akademia Techniczna
– Akademia Sztuki Wojennej,
– Politechnika Warszawska,
– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych  Sp. z o.o.
– Rosomak S.A.

2. Nagrodą DEFENDER za Autonomiczną Zintegrowaną Platformę Rozpoznawczą „AIRCON”
będącą efektem współpracy konsorcjum w składzie:

– Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
– STEKOP Sp. z o.o.
– Auto Podlasie Sp. z o.o.
– AP Solutions Sp. z o.o.
– JPBC Sp. z o. o.

3. Nagrodą II-go stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2023” w kategorii Innowacyjny Produkt

za Załogowo-Bezzałogowy Pojazd TAERO
będący efektem współpracy konsorcjum w składzie:

– Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
– STEKOP Sp. z o.o.
– Auto Podlasie Sp. z o.o.
– AP Solutions Sp. z o.o.

W tym roku Ogólnopolski Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2023” Patronatem Honorowym objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.