W dniach 25-26 maja 2023 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”, której współorganizatorem był Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Główne cele konferencji to:

  • analiza aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa wybranej infrastruktury krytycznej,
  • przedstawienie możliwych kierunków rozwoju zagrożeń,
  • przygotowanie działań ochronnych,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konferencji.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • bezpieczeństwo infrastruktury drogowej i kolejowej oraz towarzyszącej (sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe itp.),
  • cyberbezpieczeństwo lotnisk i działalności lotniczej,
  • cyberbezpieczeństwo transportu morskiego,
  • zagrożenia działalności urzędów i bezpieczeństwa Państwa.

W konferencji czynnie uczestniczył Zastępca Dyrektora WITPiS płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski, który wygłosił następujący referat: Drogowe odcinki lotniskowe jako element infrastruktury krytycznej i obronnej państwa.

Powiązane posty