Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej zaprasza na XIII Międzynarodową Konferencję Naukową EKSPLOBALIS_2024 „TECHNOLOGIE OBRONNE – innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego”

Miejsce i termin konferencji: Hotel Windsor Jachranka , 27 – 29 maja 2024 r.

Temat tegorocznej edycji konferencji EKSPLOBALIS_2024 koncentruje się na dynamicznym rozwoju technologii wojskowych w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa, kładąc nacisk na innowacje, autonomię, autonomizację, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo.

Przedmiotowe wydarzenie ma na celu ukazanie perspektyw transformacji technologicznej i adaptacji sprzętu wojskowego do szybko zmieniających się realiów współczesnego pola walki.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji dotyczyć będą techniki wojskowej w następujących obszarach:

– aktualne wyzwania pola walki,
– ewolucja pojazdów bojowych (kołowych i gąsienicowych),
– systemy bezzałogowe i ich dynamiczny rozwój,
– wykorzystanie sztucznej inteligencji w pojazdach bojowych,
– nowe systemy uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
– wirtualizacja techniki wojskowej,
– nowoczesne technologie i materiały konstrukcyjne
– bezpieczeństwo cybernetyczne,
– problemy eksploatacyjne techniki wojskowej,
– diagnostyka w utrzymaniu zdatności sprzętu

eksplobalis.witpis.eu

Powiązane posty