Podczas trzeciego dnia konferencji podjęto tematy w zakresie projektowania, konstruowania i opracowywania rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a także omówiono problematykę dotyczącą systemów sterująco-diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej.

Tego dnia prelegenci Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej: dr inż. Włodzimierz Kupicz, mjr dr inż. Jarosław Kończak, dr inż. Tomasz Pusty, mgr inż. Patryk Płochocki, szczegółowo zaprezentowali rozwiązania innowacyjne w dziedzinie techniki obronnej i logistyki wojskowej, w tym nowe możliwości badawcze w ramach wybudowanego Centrum Badawczo-Testowego Pojazdów WISŁA, a także System Analizy Niezawodności Pojazdów (SANP). W swoich rozważaniach naukowcy WITPiS wskazali, iż nie tylko innowacyjne rozwiązania dla pojazdów bojowych, ale także zaplecze logistyczne i odpowiednio przygotowana infrastruktura do prowadzenia badań i testów pojazdów wdrażanych do Sił Zbrojnych RP są istotne dla podnoszenia skuteczności bojowej polskiej armii. Należy podkreślić, że wskazane i omówione osiągniecia Instytutu ukazują jego zaangażowanie w rozwój technologii zapewniających bezpieczeństwo państwa i efektywność operacji wojskowych.

Ponadto, podczas ostatniej sesji plenarnej tegorocznej edycji EKSPLOBALIS_ swoje rozwiązania przedstawiły firmy: Projekt Plus Sp. z o.o., ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o., Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., i MDP Engineering Sp. z o.o. sp. k.