Aby sprostać wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się przemysłu obronnego Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) już po raz dwunasty zorganizował konferencję naukową, podczas której rozważano i dyskutowano na temat bezpieczeństwa i obronności państwa, zdolności Sił Zbrojnych RP, sytuacji na Ukrainie, a także zaprezentowano wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych.
Tegoroczna XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKSPLOBALIS_2023 pn.: „Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki” odbyła się w dniach 15-17 maja br. w ośrodku AMW Rewita Solina. Patronatu honorowego temu wydarzeniu udzielił Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Jacek Siewiera oraz Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Pan Sebastian Chwałek.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie oraz promowanie innowacji i postępów technologicznych w dziedzinie techniki wojskowej, mających istotne znaczenie dla modernizacji i dostosowania Sił Zbrojnych RP do zmieniającego się środowiska operacyjnego. Przedstawione prace badawcze, analizy i rozwiązania miały na celu ukazanie ich wpływu na poprawę zdolności obronnych państwa, zwiększenie efektywności działań wojskowych, optymalizację zasobów oraz doskonalenie logistyki i wsparcia technicznego.

Podczas trzech dni obrad odbyło się pięć sesji plenarnych, w ramach których zorganizowano trzy panele dyskusyjne, wygłoszono ponad 20 referatów i zaprezentowano osiągnięcia kilkunastu podmiotów partnerskich. Zespół Badań i Analiz Militarnych, wydawca miesięcznika „Wojsko i Technika” i portalu internetowego zbiam.pl, był jednym z patronów medialnych konferencji.

Konferencję EKSLOBALIS_2023 rozpoczął Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej płk dr. inż. Michała Ceremuga, który przywitał gości i uczestników przybyłych na to wydarzenie. W swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe założenia i cele konferencji, znaczył ich istotny wpływ na skuteczność i efektywność działań wojskowych na współczesnym polu walki. Na koniec życzył owocnych rozmów i dyskusji, które w znacznym stopniu powinny przyczynić się do nawiązania współpracy i wypracowania wspólnych wniosków mających na celu podniesienie poziomu  bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP. Następnie Zastępca Dyrektora WITPiS płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski zapoznał uczestników konferencji z obecną działalnością Instytutu oraz planami jego rozwoju.

Podczas pierwszej sesji plenarnej referat na temat: „Działalność naukowo-badawcza w resorcie obrony narodowej” wygłosił płk Tomasz Zaremba, Naczelnik Wydziału Krajowych Badań Naukowych Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W swoim referacie zawarł najważniejsze aspekty działalności naukowo-badawczej w resorcie obrony narodowej. Podkreślił jej istotną rolę w rozwijaniu i doskonaleniu zdolności obronnych państwa. Wskazał również najważniejsze cele działania jakimi są: analiza, badanie i opracowywanie nowych technologii, strategii oraz rozwiązań w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Następnie reprezentanci firm: Rosomak S.A., Agregaty PEX-POOL Plus, MMC Consulting Sp. z o.o. (w imieniu firmy AM General) oraz MDP Engineering Sp. z o.o. Sp.k. zaprezentowali i omówili kluczowe działania i osiągnięcia swoich firm. Zamknięciem pierwszej sesji plenarnej był panel dyskusyjny nt.: „Dostosowanie infrastruktury technicznej do wymagań pola walki”. Podjęta dyskusja we wskazanym temacie stała się doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w dziedzinie konstruowania nowoczesnego uzbrojenia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa na współczesnym polu walki. Dostosowanie infrastruktury technicznej do wymagań pola walki jest niezwykle istotne dla skuteczności działań wojskowych. Obejmuje to zarówno infrastrukturę, jak i systemy techniczne, które są niezbędne do prowadzenia operacji militarnych. W tym dniu zorganizowano także drugą sesję plenarną, podczas której referaty wygłosili przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ENERSYS Ltd., Sieci Badawczej „Łukasiewicz” – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, a także Politechniki Poznańskiej.

Drugiego dnia konferencji odbył się pokaz statyczny pojazdów, innowacyjnego sprzętu, w tym bezzałogowych systemów lądowych i powietrznych. Swoje rozwiązania i osiągnięcia „na żywo” prezentowały firmy:  Agregaty PEX-POOL Plus, Auto Podlasie Sp. z o.o., MSP Inntech Sp. z o.o., JPBC, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Dobrowolski Sp. z o.o. Następnie na sesjach plenarnych można było wysłuchać wystąpień prelegentów m.in. z: WITPiS, Politechniki Poznańskiej, MSP Inntech Sp. z o.o., AVL Software and Functions GmbH, AM General LLC, Hyundai Rotem, Forcepol Sp. z o.o. i MARIGOLD Mariusz Tarka. Ponadto, odbyły się też dwa panele dyskusyjne nt.: „Systemy sterująco-diagnostyczne w eksploatacji techniki wojskowej” i „Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na sojusznicze i narodowe zdolności militarne w wymiarze technicznym”. Podczas przedmiotowych paneli eksperci dyskutowali o innowacyjnych rozwiązaniach  technologicznych w zakresie problematyki dotyczącej procesów eksploatacji sprzętu oraz systemów sterująco – diagnostycznych. Wskazano, iż systemy sterująco-diagnostyczne są znaczącym elementem procesu eksploatacji techniki wojskowej, umożliwiającym monitorowanie, diagnozowanie i utrzymanie sprzętu wojskowego w pełnej sprawności operacyjnej. Główne cele tych systemów to zapewnienie niezawodności, dostępności i wydajności technologii wojskowych w celu skutecznego działania Sił Zbrojnych. Podczas drugiego panelu dyskutowano o konflikcie zbrojnym na Ukrainie w aspekcie jego istotnego wpływu zarówno na sojusznicze, jak i narodowe zdolności militarne, w znaczeniu  technicznym. Stwierdzono, iż wnioski płynące z przedmiotowego konfliktu w wymiarze technicznym skłoniły wiele państw do zwiększenia inwestycji w rozwój zdolności bojowych, modernizacji Sił Zbrojnych i zwiększenia kooperacji międzynarodowej w celu skuteczniejszego radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego środowiska bezpieczeństwa.

W trzecim, ostatnim dniu konferencji EKSPLOBALIS_2023, referaty wygłosili przedstawiciele m.in.: WITPiS, STEKOP S.A. i Uniwersytetu Obrony z Brna. Owocne obrady podsumował Dyrektor WITPiS płk Michał Ceremuga, który podkreślił wysoką wartość naukową i informacyjną referatów oraz wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji. Zwrócił uwagę na fakt, że dyskusje w trakcie paneli dotyczyły trendów, a także doświadczeń z toczących się konfliktów zbrojnych, w tym z konfliktu na Ukrainie, które z pewnością przełożą się na charakter współczesnego pola walki i masowego użyciu bezzałogowych platform powietrznych, a także na proces autonomizacji platform lądowych. W ocenie Dyrektora WITPiS, wysoką wartość naukową miały także referaty koncentrujące się na prezentacji badań z zakresu technologii produkcyjnych oraz rozwiązań cyfrowych opracowywanych z myślą o implementacji w przemyśle obronnym.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKSPLOBALIS 2023 zgromadziła wielu przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, instytutów naukowo-badawczych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej, m.in.: komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, Wojskowej Akademii Technicznej i innych uczelni wojskowych. Wyniki swoich prac naukowych i badawczo-rozwojowych zaprezentowali także przedstawiciele cywilnych ośrodków naukowych, m.in.: Politechniki Poznańskiej i Sieci Badawczej „Łukasiewicz” – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego. W konferencji EKSPLOBALIS 2023 wzięli udział reprezentanci podmiotów państwowego i prywatnego przemysłu obronnego, m.in.: Huty Stalowa Wola S.A., Rosomak S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., AMZ-KUTNO S.A., DEMARKO S.A., Auto Podlasie Sp. z o.o., Jakusz Sp. z o.o., czy ZURAD Sp. z o.o.

W podsumowaniu można stwierdzić, że XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKSPLOBALIS_2023 pn.: „Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki”, zgromadziła wielu ekspertów, naukowców, inżynierów i praktyków z dziedziny techniki wojskowej. Podczas wydarzenia omówiono i przedstawiono najnowsze osiągnięcia oraz innowacje mające wpływ na skuteczność działań wojskowych we współczesnym środowisku operacyjnym. Konferencja skupiała się na kilku kluczowych obszarach, takich jak: nowe technologie wojskowe, zintegrowane systemy mające na celu ulepszanie i podniesienie efektywności  operacji wojskowych. Prezentowane badania, projekty i rozwiązania dotyczyły innowacyjnych systemów, pojazdów autonomicznych, dronów, zaawansowanych materiałów i rozwiązań technicznych oraz innych aspektów techniki wojskowej. Wydarzenie to było platformą do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, zarówno między naukowcami, jak i przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego. Jej międzynarodowy wymiar odegrał istotną rolę, umożliwiając wspólną pracę naukowców z różnych krajów oraz identyfikację kierunków rozwoju technologii wojskowej. A zatem konferencja EKSPLOBALIS_2023 stanowiła ważne wydarzenie dla naukowców, inżynierów i praktyków z dziedziny techniki wojskowej, umożliwiając wymianę wiedzy, budowanie sieci kontaktów oraz inspirację do dalszych badań i innowacji w obszarze obronności. Panele dyskusyjne były poświęcone aktualnym tematom związanym z techniką wojskową. Eksperci z różnych dziedzin, w tym nauki, przemysłu zbrojeniowego oraz wojska, prowadzili dyskusje na temat wyzwań i możliwości związanych z nowymi technologiami, strategiami i działaniami w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa. Sesje tematyczne koncentrowały się na konkretnych obszarach badań i innowacji. Uczestnicy mieli okazję bliżej przyjrzeć się tematom, takim jak zaawansowane systemy uzbrojenia czy technologie. W ramach sesji tematycznych omawiano również kwestie związane z dostosowaniem technologii wojskowych do nowych realiów współczesnego pola walki. Konferencja EKSPLOBALIS_2023 przyczyniła się do rozwoju wiedzy i innowacji w dziedzinie techniki wojskowej. Uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów, nawiązania nowych kontaktów oraz zaprezentowania swoich osiągnięć. Wydarzenie stanowiło również inspirację do dalszych badań, rozwoju technologicznego oraz doskonalenia zdolności obronnych państwa w kontekście nowych wyzwań i zagrożeń na współczesnym polu walki.

Więcej informacji o konferencji na portalu: https://defence24.pl