Panu ppłk. Krzysztofowi Kosiuczence wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty składają Dyrekcja oraz pracownicy Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.