25 lat temu, 12 marca 1999 roku, Polska została oficjalnie przyjęta do NATO. Było to historyczne wydarzenie, które otworzyło nową erę polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego stanowiło zatem ważny krok w kierunku umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa kraju.

Dzięki członkostwu w NATO Polska znalazła się w sojuszu z silnymi państwami Europy
i Ameryki Północnej, co zapewnia jej większe bezpieczeństwo i wsparcie w razie zagrożenia. Natomiast na wypadek ataku Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego daje gwarancję realizacji zasady wzajemnej i solidarnej pomocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony wszystkich państw członkowskich NATO.

W ciągu 25 lat Polska aktywnie uczestniczy w operacjach i misjach stabilizacyjnych NATO oraz działaniach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie. Polskie Siły Zbrojne regularnie biorą udział w ćwiczeniach i operacjach NATO. Ponadto, w ostatnich latach,
w obliczu agresywnej polityki Rosji, Polska wspiera inicjatywy dotyczące wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu, poprzez regularny udział w ćwiczeniach z innymi krajami członkowskimi NATO, aby zwiększyć gotowość i zdolności obronne w tym rejonie. Polska jest krajem, który systematycznie zwiększa swoje wydatki na obronność, przez co nie tylko spełnia swoje zobowiązania wobec NATO, ale buduje silną pozycję w Sojuszu.

Obchodzone w tym roku 25-lecie członkostwa Polski w NATO jest nie tylko przypomnieniem ważnego wydarzenia w historii naszego kraju, ale także stanowi powód do dumy wynikającej z faktu promowania, budowania i umocnienia bezpieczeństwa Europy i świata.

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/25-lat-polski-w-nato