W dniu 9 listopada 2023 roku Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z radością obchodził narodowe święto – Święto Niepodległości.

Dyrektor Instytutu, płk dr inż. Michał Ceremuga w swoim przemówieniu podkreślił, iż determinacja Polaków sprzed 105 lat,   a także jedność narodu i miłość do Ojczyzny, przyniosły upragnioną wolność, która pozwala nam cieszyć się i być dumnym   z ogromnych postępów, jakie Polska osiągnęła od tamtego czasu.

Dodał także, iż:

„Kolejna rocznica to nie tylko czas świętowania, ale również moment refleksji nad naszym dziedzictwem i naszymi wartościami. To czas, by zastanowić się, jakie wartości są dla nas najważniejsze,  jakie ideały przewodzą nam jako narodowi     i jak możemy przekazać je przyszłym pokoleniom. Jako społeczeństwo mamy obowiązek pielęgnować niepodległość i dbać   o naszą Ojczyznę. Musimy być odpowiedzialni za jej rozwój, za szacunek dla praw i wolności każdego z nas, za tolerancję         i zrozumienie dla innych. Polska jest miejscem, gdzie każdy z nas ma prawo do godnego życia, bez względu na pochodzenie     i przekonania.(…) Tylko wspólnie, jako jedność, możemy budować silną, niepodległą Polskę, z  której możemy być dumni.”

Na koniec Dyrektor życzył żołnierzom i pracownikom instytutu wszystkiego co przynosi radość i szczęście. Tradycyjnie,      po zakończeniu oficjalnej części uroczystości każdy mógł  poczęstować się rogalem świętomarcińskim.